Uvjeti korištenja

Svako korištenje web stranice dotien.hr podložno je dolje navedenim uvjetima.

Cjelokupan sadržaj objavljen na internetskoj stranici dotien.hr ne smije se kopirati, distribuirati ili koristiti na bilo koji način koji može uzrokovati štetu GMW d.o.o. ili bilo kojoj trećoj strani bez izričitog pismenog pristanka GMW d.o.o. Dokumenti, podaci, fotografije i informacije objavljeni na ovoj internetskoj stranici mogu se koristiti samo za individualne i nekomercijalne potrebe korisnika uz poštovanje svih autorskih i srodnih prava te prava trećih osoba sukladno zakonskim propisima Hrvatske.

Informacije koje GMW d.o.o. objavljuje na ovim stranicama smatraju se točnima i pouzdanima u vrijeme njihova unošenja. ali GMW d.o.o. ne može biti odgovoran za njihovu točnost i potpunost. Svi korisnici koji pristupaju web stranici koriste njezin sadržaj na vlastitu odgovornost. GMW d.o.o. može u svako vrijeme, bez prethodne najave ažurirati ili izmijeniti podatke na ovim stranicama. GMW d.o.o. nije odgovoran ni za kakve izravne, neizravne ili bilo koje druge štete koje su nastale iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja web stranice ili zbog bilo koje greške ili nepotpunosti u njenom sadržaju. Također, GMW d.o.o. će nastojati omogućiti pristup web stranici u bilo kojem trenutku, no ne jamči da će web stranica ili neki njen dio biti dostupni u bilo kojem trenutku, niti se može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu zbog nedostupnosti web stranice.

Web stranica Dotien.hr povremeno objavljuje informacije treće strane i poveznice do drugih Internet stranica. GMW d.o.o. nije odgovoran za točnost niti za bilo koji drugi aspekt takvih informacija i ne preuzima nikakvu odgovornost za takve informacije te se za točnost i potpunost tih informacija korisnik valja obratiti nositelju prava na povezanim stranicama.

Korisnicima web stranice dotien.hr je zabranjeno koristiti web stranicu na način koji prouzročuje ili može prouzročiti bilo kakvu štetu, koristiti web stranicu na nezakonit način, provoditi automatizirano prikupljanje podataka s web stranice, koristiti bilo kakve podatke prikupljene s web stranice u marketinške svrhe, slati ili prenositi na web stranicu zlonamjeran i/ili štetan softver, izvršavati napade preopterećivanjem web stranice, objavljivati sadržaj web stranice na drugim Internet stranicama, prodavati, dati u najam ili licencu i sl. bilo kakav sadržaj s web stranice, javno prikazivati bilo kakav sadržaj s web stranice, reproducirati, izraditi kopije i uopće koristiti bilo kakav sadržaj s web stranice u komercijalne svrhe.

Za tumačenje ovih Pravnih napomena i uvjeta korištenja mjerodavno je pravo Republike Hrvatske. GMW d.o.o. zadržava pravo izmjene sadržaja ovih Uvjeta korištenja, kao i web stranice, na bilo koji način, u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga, i neće biti odgovorno ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

Samo te jedan klik
dijeli od promjene.

Kontaktiraj nas
Dotien